Hof van Farnese

 

Hof van Farnese is gevestigd in het voormalig klooster (1890) dat gekoppeld was aan de vrije school

waar het tegen gebouwd staat.

 

Alexander Farnèse (1545-1592) werd door Filips II van Spanje in 1578 tot landvoogd van de

Nederlanden benoemd en nadat in 1583 het Land van Waas en het Land van Beveren zich hadden

overgegeven, vestigde hij in 1584 zijn hoofdkwartier in Singelberg. Farnèse nam fort Liefkenshoek

in en wou de Antwerpenaren tot overgave dwingen door hen uit te hongeren. Dit kon maar als de

bevoorradingswegen werden afgesloten en dus ook de Schelde. Om dit laatste te kunnen realiseren

liet hij tussen fort Sint-Marie op de linkeroever en fort Sint-Filip op de rechteroever een brug

bouwen van schepen die aan elkaar met dwarsbalken werden vastgemaakt. Na zes maanden gaf de

buitenburgemeester van Antwerpen, Filips van Marnix van Sint- Aldegonde, zich op 17 augustus

1585 over.

 

De Gasthuisstraat verwijst niet naar een ziekenhuis maar naar een “geste”, “guëte” of “agwette” die

er zich bevond. Dit is een militaire wachtpost in dit geval bij de Schelde.

 

Bron: Buizelendam. Ontdekkingstocht door de straten van Groot-Beveren. Gerda Drieghe. Een

uitgave van de Beverse Klok. November 2004